Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας

Επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας

Пατριαρχείο
2 Δεκεμβρίου 2017 έτος 18:30

Глава II. Поместный Собор
[Κείμενα]

2 Δεκεμβρίου 2017 έτος 18:20

Глава III. Архиерейский Собор
[Κείμενα]

2 Δεκεμβρίου 2017 έτος 18:10

Глава IV. Патриарх Московский и всея Руси
[Κείμενα]

2 Δεκεμβρίου 2017 έτος 18:00

Глава V. Священный Синод
[Κείμενα]

2 Δεκεμβρίου 2017 έτος 17:50

Глава VI. Высший Церковный Совет
[Κείμενα]

2 Δεκεμβρίου 2017 έτος 17:40

Глава VII. Межсоборное Присутствие
[Κείμενα]

2 Δεκεμβρίου 2017 έτος 17:20

Глава IX. Церковный суд
[Κείμενα]

2 Δεκεμβρίου 2017 έτος 17:10

Глава X. Украинская Православная Церковь
[Κείμενα]

2 Δεκεμβρίου 2017 έτος 17:00

Глава XI. Автономные Церкви
[Κείμενα]

2 Δεκεμβρίου 2017 έτος 16:50

Глава XII. Самоуправляемые Церкви
[Κείμενα]

2 Δεκεμβρίου 2017 έτος 16:40

Глава XIII. Экзархаты
[Κείμενα]

2 Δεκεμβρίου 2017 έτος 16:30

Глава XIV. Митрополичьи округа
[Κείμενα]

2 Δεκεμβρίου 2017 έτος 16:20

Глава XV. Митрополии
[Κείμενα]