Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας

Επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας

Пατριαρχείο

Τα μπάνερ μας

Вы можете использовать любой из приведенных ниже баннеров для ссылки на "Патриархия.ru". Для размещения баннера достаточно скопировать html-код и разместить его на вашей странице.
Τα νέας της Μητροπόλεως / Патриархия.ru
μπάνερ 100×100
<A HREF="http://eparchia.patriarchia.ru/gr/index.html"><IMG SRC="http://eparchia.patriarchia.ru/images/patr_banner_100.gif" WIDTH="100" HEIGHT="100" BORDER="0" ALT="Τα νέας της Μητροπόλεως / Патриархия.ru"></A>
Τα νέας της Μητροπόλεως / Патриархия.ru
μπάνερ 88×31
<A HREF="http://eparchia.patriarchia.ru/gr/index.html"><IMG SRC="http://eparchia.patriarchia.ru/images/patr_banner_88.gif" WIDTH="88" HEIGHT="31" BORDER="0" ALT="Τα νέας της Μητροπόλεως / Патриархия.ru"></A>
 
Τα νέας της Μητροπόλεως / Патриархия.ru
μπάνερ 100×100
<A HREF="http://eparchia.patriarchia.ru/gr/index.html"><IMG SRC="http://eparchia.patriarchia.ru/images/patr_banner_100_2.gif" WIDTH="100" HEIGHT="100" BORDER="0" ALT="Τα νέας της Μητροπόλεως / Патриархия.ru"></A>
Τα νέας της Μητροπόλεως / Патриархия.ru
μπάνερ 88×31
<A HREF="http://eparchia.patriarchia.ru/gr/index.html"><IMG SRC="http://eparchia.patriarchia.ru/images/patr_banner_88_2.gif" WIDTH="88" HEIGHT="31" BORDER="0" ALT="Τα νέας της Μητροπόλεως / Патриархия.ru"></A>