Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας

Επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας

Пατριαρχείο

Поздравление Президента Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаева православным христианам Казахстана с Пасхой

Поздравление Президента Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаева православным христианам Казахстана с Пасхой
Εκτύπωση
5 Μαΐου 2024 έτος 10:15

5 мая 2024 года Президент Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаев поздравил православных христиан Казахстана с праздником Пасхи.

Дорогие православные граждане Казахстана!

Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой!

Этот праздник олицетворяет добро и милосердие, дарит верующим радость, укрепляет надежду на светлое будущее.

Пасхальные традиции, тесно вплетенные в наш общенациональный культурный код, вдохновляют всех граждан на созидательные свершения, заботу о ближних и помощь нуждающимся.

Православие вносит огромный вклад в сохранение взаимопонимания и согласия в обществе, продвижение таких наших основополагающих ценностей, как Единство и Солидарность.

Уверен, благодаря стойкости и сплоченности нашего народа мы справимся со всеми вызовами и достигнем новых высот на пути построения Справедливого Казахстана.

Желаю всем соотечественникам здоровья, счастья и успехов в добрых начинаниях!

Официальный сайт Президента Казахстана/Патриархия.ru

Εκδοχή: Ρωσική

Τα υλικά κατά θέματα

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла А.Г. Лукашенко с 30-летием пребывания в должности Президента Республики Беларусь [Πατριάρχης : Χαιρετισμοί και μηνύματα]

Поздравление Президента Киргизской Республики С.Н. Жапарова православным христианам Киргизии с Пасхой [Χαιρετισμοί και μηνύματα]

Поздравление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко православным христианам Белоруссии с Пасхой [Χαιρετισμοί και μηνύματα]

Соболезнования Святейшего Патриарха Кирилла в связи с террористическими актами в Дербенте и Махачкале [Πατριάρχης : Μηνύματα]

Соболезнования Святейшего Патриарха Кирилла в связи с ракетным обстрелом Севастополя [Πατριάρχης : Μηνύματα]

Соболезнования Святейшего Патриарха Кирилла в связи с трагедией в результате обстрела Белгорода [Πατριάρχης : Μηνύματα]

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος τέλεσε τον Εσπερινό της Αγάπης στον ιερό καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος τέλεσε τον Εσπερινό της Αγάπης στον ιερό καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος τέλεσε τον Εσπερινό της Αγάπης στον ιερό καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα

Поздравление Президента Киргизской Республики С.Н. Жапарова православным христианам Киргизии с Пасхой [Χαιρετισμοί και μηνύματα]

Патриаршее поздравление епископу Талгарскому Вениамину с 65-летием со дня рождения [Πατριάρχης : Χαιρετισμοί και μηνύματα]

Патриаршее поздравление архиепископу Кокшетаускому Серапиону с 60-летием со дня рождения [Πατριάρχης : Χαιρετισμοί και μηνύματα]

Патриаршее приветствие участникам торжеств, посвященных 25-летию учреждения Астанайской и Алма-Атинской епархии [Πατριάρχης : Χαιρετισμοί και μηνύματα]

Поздравление Президента Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаева православным христианам Казахстана с Пасхой [Χαιρετισμοί και μηνύματα]