Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Patriarhia

Cu prilejul celei de-a zecea aniversări din ziua decesului Sanctității Sale Patriarhul Alexii al II-lea Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit slujba dumnezeiască de pomenire în catedrala episcopală „Arătarea Domnului”

Видео: Роман Самсонов, Лев Брусенцов. Звук: Александр Бригадов.
Versiune pentru tipar
5 decembrie 2018 15:39

La 5 decembrie 2018, cu prilejul celei de-a zecea aniversări din ziua decesului pururea pomenitului Sanctitatea Sa Patriarhul Alexii al II-lea, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a săvârșit litia de pomenire lângă mormântul celui de-al cincisprezecelea Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse în altarul cu hramul în cinstea Bunei Vestiri al catedralei episcopale „Arătarea Domnului”, or. Moscova.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie